„БАГИ” ЕООД гр. В. ТЪРНОВО – ВЗРИВНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗДРАВЕЙТЕ, ВИЕ ПОПАДНАХТЕ ПРИ МАЙСТОРИТЕ В БРАНША!

Фирма „БАГИ” ЕООД е създадена през 2001г. с предмет на дейност проектиране и извършване на пробивно – взривни работи в строителството, регистрирана по ф.д. 1069/2001г. в Окръжен съд - Велико Търново. Управител на фирмата е инж. Янко Минчев Янков проектант взривни работи първа степен със стаж над 43 години като Ръководител взривни работи.


Още при създаването си, фирма „БАГИ” ЕООД се налага като водеща в страната при изпълнение на взривни работи. Специализирана е да извършва контролирани взривни работи в населени места и стеснени условия, при изпълнение на изкопи за сгради, канали и съоръжения в скални почви, прокарване на пътища, събаряне на стари и опасни сгради, комини и съоръжения за разчистване на строителни площадки, извършване на взривни работи на кариери и пътища, обрушване и раздробяване на скални късове и бетонни блокове по взривен способ и др.


Това е рядка, но необходима дейност в строителството при изпълнение на изкопи за сгради и съоръжения и прокарване на пътища в скални участъци, за събаряне на сгради, мостове, силози и съоръжения. Доказано е, че тези дейности, изпълнявани по взривен способ се извършват в много по-кратък срок и по-евтино.


Разполагаме със собствена и наета техника необходима за изпълнение на пробивните работи, договори със складове и доставчици на взривни материали, както и с високо квалифицирани специалисти с над 40-годишна практика по стотици обекти в страната, които ще Ви гарантират качествено и безопасно изпълнение на взривните работи. Работим бързо, качествено, ефeктивно, безопасно и на приемливи цени.


За дейността си фирмата има разрешение №011311/до 24.09.2021г. за проектиране на специални взривни работи в цялата страна от ИА на ГИТ – София и разрешение №20160202592/02.06.2016г. за употреба на взривни вещества на територията на цялата страна от ГДНП – София.


Допълнителни дейности:

От 2014г. към фирмата действа целогодишна школа за подготовка на кадри за придобиване правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали и преподготовка за презаверка документите на специалистите, проектанти и ръководители на взривни работи.

- Изготвяне на проекти за специални взривни работи и годишни експлоатационни проекти за кариери.

- Консултантска дейност при изготвяне на проекти и изпълнение на специални взривни работи.

- Празнични фойерверки.

 

ПОТЪРСЕТЕ НИ - ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!