„БАГИ” ЕООД гр. В. ТЪРНОВО – ВЗРИВНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО