„БАГИ” ЕООД гр. В. ТЪРНОВО – ВЗРИВНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ НА ФИРМА „БАГИ” ЕООД

От 2014 г. към фирмата действа целогодишна школа за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за придобиване на правоспособност за работа с взривни материали.

 

Школата за следдипломна квалификация e постоянно действаща и има Разрешително №2/01.03.2019г., издадено от Изпълнителна агенция „ГИТ” гр. София. По календарния план на фирмата ни се провеждат курсовете за обучение на основен персонал за взривни работи ежемесечно всеки последен петък, както следва:

1.   Проектант на взривни работи първа степен

2.   Проектант на взривни работи втора степен

3.   Ръководител на взривни работи

4.   Ръководител производство взривни материали

5.   Пиротехник-ръководител

6.   Взривник-използване на взривни материали

7.   Взривник-производство на БВВПИ и утилизация на оръжие и боеприпаси

8.   Изпитател на взривни материали

9.   Пиротехник

10. Браковчик

11. Завеждащ склад за взривни материали

12. Магазинер на взривни материали

13. Лаборант по взривни вещества

 

Ръководител на школата и завеждащ учебната част е о.р. доц. д-р Енчо Стоянов Гогов, хабилитиран по научна специалност от 02.08.15г. по “Техника и технология на взривните работи”, дългогодишен началник катедра „Взривно дело” при ВУ „Васил Левски” гр. В. Търново и притежаващ огромни научни знания и богат практически опит.

 

За обучението разполагаме с кабинети за провеждане на учебни занятия и изпити, бази (кариери) “Русаля” и “Шереметя” за практическите занимания, за които има сключени договори за ползване по време на обучението.

 

Времето за провеждане на курсовете е през последната седмица на всеки месец. Те са с продължителност 2, 3 или 5 дни. При провеждане на курсове за потвърждаване на правоспособност, продължителността им може да бъде намалена. Презаверката на колегите над 60 години е ежегодна, а цената е 1/3 от съответната. До курсовете се допускат лица съгласно изискванията на ПБТВР и ЗОБВВПИ и с разрешение от КОС-МВР по местоживеене на лицето. При необходимост се сключват договори и се издават фактури по ДДС на фирмите възложители.    

За курсисти от други населени места може да се направи резервация за нощувки на приемливи цени в хотел. При групи над 10 човека обучението и изпитите могат да се проведат на място, посочено от възложителя. Вярваме, че харесвайки нашата работа и убеждавайки се в коректността ни, ще ни предпочетете и в бъдеще.

 

За допълнителна информация и записване:

0887252538 инж. Я. Янков – управител

0888793645 – доц. д-р Гогов – ръководител учебна част

За курсовете от 28 юни и 26 юли 2024 г. все още има свободни места!