„БАГИ” ЕООД гр. В. ТЪРНОВО – ВЗРИВНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фирма БАГИ” ЕООД извършва всички дейности, свързани с проектирането и изпълнението на пробивно-взривни работи в строителството. Специализирана е в изпълнението на взривни работи в стеснени условия, градска среда, на малки нехарактерни обекти и при непридвидими условия. Именно с това се налага на българския пазар като водеща в бранша. Дейностите, които извършваме са:

 

ПРОЕКТИРАНЕ  на специални взривни работи, изготвяне на годишни проекти за разработка на кариери, изготвяне на паспорти за технологично повтарящи се взривни работи и др.

 

ПРОБИВНИ РАБОТИ  при извършване на взривявания на кариери и линейни обекти, пробиване в скали и бетон, не само за взривни работи, но и за прекарване на комуникации, фундиране, укрепване  и др.

 

ВЗРИВНИ РАБОТИ основната дейност на фирмата взривяване на скали, на кариери за добив на скална маса, траншейни и скатни изкопи за пътища, изкопи за водопроводи, канализации, ями и др., изкопи за хидротехнически съоражения язовири, басейни, канали и др., подравняване на площадки за стадиони, оранжерии и др., изкопи за сгради, промишлени цехове, мостове, устои, кули и фундаменти във и извън населени места, обрушване на надвиснали скали, раздробяване на едрогабаритни скални късове и др.


СЪБАРЯНЕ на сгради, заводски стоманобетонови комини и конструкции, заводски халета, силози, водни кули, ТЕЦ-ове, мостове, подпорни стени, фундаменти и др.

 

ВЗРИВЯВАНЕ В ДРУГИ УСЛОВИЯ – в тунели, вътре в заводски халета, под вода, разбиване на ледоходи, разрушаване на стоманени конструкции и др.

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ  към фирмата има разкрита школа за следдипломна квалификация, която е постоянно действаща за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за придобиване на правоспособност за работа с взривни материали.

 

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ фирма „БАГИ” ЕООД извършва консултантска дейност при изготвяне на проекти и изпълнение на специални взривни работи.

 

ПРИЕМ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ на пробивно взривни работи на всякакви обекти в страната както и за съвместна дейност, така и като подизпълнител.